Skip to content

Tercer cas de discriminació lingüística per presentar un escrit en català-LAPAO

La Direcció General de Trànsit d’Osca no ha admès unes al·legacions presentades en català, anomenat LAPAO en aquest territori. El Ministeri de l’Interior ha respost les al·legacions donant un termini de 10 dies per traduir-les.

Aquest és el tercer expedient, dels que assessora la Fundació Catalunya Fons, que no ha estat admès pel fet d’estar redactat en llengua catalana. Aquest fet infringeix la normativa lingüística europea, estatal i autonòmica, ja que la traducció de documentació presentada en un idioma oficial ha d’anar a càrrec de l’administració.

La Fundació assessora l’afectat en la defensa dels drets lingüístics vulnerats i ha col·laborat en la presentació d’un recurs a aquesta decisió.

La Fundació Catalunya Fons ha denunciat aquests i altres casos de discriminació i clar incompliment de la normativa lingüística en la reunió que va tenir lloc ahir entre experts del Consell d’Europa i algunes entitats que defensen l’ús de la llengua catalana. Actualment és en procés un nou cicle de control de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i el Consell d’Europa recull dades sobre el compliment o la vulneració d’aquest conveni internacional.