Skip to content

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques denega el registre com a marca de Societat Civil Catalana

Autor: Fundació Catalunya

L’Oficina de Patents i Marques ha comunicat avui la resolució per la qual denega el registre com a marca de Societat Civil Catalana.

El recurs el van interposar la Comissió de la Dignitat, el Cercle Català de Negocis, la Fundació Catalunya Fons i l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia el passat 20 de juliol.

L’ens ha estimat l’argumentació fonamentada en la vulneració de les prohibicions absolutes contingudes en la Llei de marques. Concretament s’estima el fet que la marca no té un caràcter distintiu que exigeix l’article 5.1. b) de la Llei, ja que Societat Civil Catalana és un nom genèric que designa el conjunt de les entitats i associacions no oficials de la Societat catalana. L’Oficina de Patents també ha admès el punt 5. 1. i) pel fet d’incorporar la bandera catalana que és un símbol oficial, sense l’autorització preceptiva.

Contra aquesta resolució encara es pot interposar un recurs.