Skip to content

L’Estat discrimina un jove per parlar català i occità

  • El jove, que conduïa un cotxe amb un CAT al costat de la matrícula, va ser parat i multat per la Guàrdia Civil a la carretera N-230 que va de Vielha a Lleida
  • El Ministeri de l’Interior no accepta les al·legacions redactades en català i vulnera així la legislació europea, estatal i autonòmica

 

Un jove català ha vist doblement vulnerats els seus drets lingüístics a causa d’actuacions realitzades en primer lloc per la Guàrdia Civil i en segon lloc per la Direcció General de Trànsit d’Osca del Ministeri de l’Interior. La Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans dóna suport a l’afectat i l’assessora en les actuacions jurídiques per defensar els drets lingüístics vulnerats.

L’origen dels fets es va produir l’1 de desembre de 2013 al km 77,6 de la carretera N-230, el tram de la carretera administrativament aragonès que va de Vielha a Lleida, quan una patrulla de la Guàrdia Civil va fer parar el jove, que circulava amb un turisme que portava un CAT al costat de la matrícula. En aquell moment el van denunciar per dues infraccions: un avançament en un revolt de visibilitat reduïda i llençar objectes perillosos a la via. Concretament aquesta denúncia parla de gran quantitat de neu que cau del sostre del vehicle i que entorpeix la circulació d’altres vehicles. L’afectat nega haver realitzat cap avançament en un revolt de visibilitat reduïda i nega també el fet de portar gran quantitat de neu al sostre del vehicle. En aquest sentit, el jove considera que va ser víctima d’un abús policial per raons ideològiques i lingüístiques, ja que els agents van mantenir una actitud agressiva, xulesca i humiliant. La víctima explica com, per exemple, pel fet que, a causa del nerviosisme per la detenció, a l’hora d’adreçar-se als agents barrejava el castellà i l’occità -la seva llengua habitual- i que per això va rebre un tracte irrespectuós i intolerant.

Per aquest motiu es van fer unes al·legacions en català per sol·licitar l’anul·lació de la denúncia i demanar que la tramitació i les notificacions es fessin en la llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental (LAPAO). La resposta del Ministeri de l’Interior va ser donar un termini de 10 dies per traduir les al·legacions. Cal posar de manifest que, d’acord amb la legislació vigent, la traducció de la documentació presentada en un idioma oficial no ha de córrer a càrrec de l’administrat sinó que se n’ha de fer càrrec l’administració.

Dins del termini establert es van presentar al·legacions a la petició de traducció tot insistint en els drets del ciutadà. Aquesta setmana el Ministeri de l’Interior ha resolt sense tenir en compte les al·legacions pel fet d’estar en català. Això comporta un incompliment de la normativa lingüística europea, estatal i autonòmica. Les normes que s’han incomplert són les següents:

Normativa europea

Article 9 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM), ratificada per l’Estat espanyol l’any 2001, publicada al BOE el 15 de setembre de 2001.


Normativa estatal

Article 3 de la Constitució espanyola.
Article 36 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Normativa de la CA de l’Aragó

Article 1 i exposició de motius de la Llei 3/2013, d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques d’Aragó.

Pel que fa al contingut de les al·legacions s’hi adjuntava, entre d’altres documents, una fotografia del vehicle just del moment de la sortida des de Vielha on s’aprecia l’absència de l’esmentada gran quantitat de neu al sostre. La foto l’havia realitzat una tercera persona per casualitat i apareix publicada a Facebook amb l’hora i la data precises.

Cal dir que la suma de totes dues multes comporten la pèrdua de 8 punts del carnet de conduir.

Des de la Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans s’està preparant el recurs per recórrer contra aquesta decisió.