Skip to content

La Fundació Catalunya s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir – dretadecidir.cat

La Fundació Catalunya es va adherir al Pacte Nacional pel Dret a Decidir – dretadecidir.cat el 28 juny de 2013, així que va estar disponible el formulari d’adhesions per a entitats. D’aquesta manera, la Fundació Catalunya posa de manifest que comparteix els objectius del pacte.

Naturalesa, objectius i funcions

Fer partícips del procés de l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya la societat civil, les institucions més representatives del país, el món local i les forces polítiques que hi siguin favorables, més enllà de la seva posició final, amb els objectius següents:

  • Dur a terme una orientació general del procés per fer efectiva la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
  • Crear un espai de debat i diàleg permanent sobre el dret a decidir.
  • Facilitar el debat democràtic que comporta l’exercici del dret a decidir, garantint que el dret a ser consultat comporti també el dret a defensar la posició que cadascú consideri més convenient.
  • Recollir les propostes que emanin de la societat civil i dels seus agents i institucions per enriquir el procés de l’exercici del dret a decidir.
  • Difondre i garantir els valors democràtics del dret a decidir com a expressió i fonament de la participació ciutadana directa en els afers col·lectius de gran transcendència.
  • Garantir la participació i la coordinació dels diferents actors organitzats del país a favor del dret a decidir: entitats socials i ciutadanes independentment del seu objecte social; agents econòmics i socials; partits polítics, i institucions públiques.
  • Fer pedagogia i explicar el dret a decidir i la celebració de la consulta; i proposar i impulsar els mecanismes i accions necessaris perquè el debat sobre el futur de Catalunya arribi arreu de la societat catalana i en garanteixi la participació ciutadana.

 

Composició

Estarà integrat per: entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials; el món local; els grups parlamentaris que han donat suport al dret a decidir, i el Govern.