Fundació Catalunya - Fons per a la defensa del drets dels catalans
Facebook Twitter

Què fem

Conclusions de les Jornades organitzades per la Comissió de Defensa de l'ICAB

Comparteix'El dret d'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental i universal reconegut en els tractats ratificats per l'Estat espanyol, i que formen part, doncs, de la legalitat vigent'. Aquesta és una de les conclusions de la Jornada 'El dret d'autodeterminació:anàlisi jurídica', organitzada per la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure exercici de l'Advocacia de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. A la Jornada, celebrada el passat 31 de gener, hi van participar més de 130 juristes i representants de diverses entitats i institucions. La Fundació Catalunya col·labora en la difusió de les conclusions. 

Conclusions

Resum de les ponències

 

DOCUMENTS